Download gebruikershandleiding

In de IDTF nieuwsbrief van 7-2-2019 ontbrak per abuis de volgende wijziging:

IDTF nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime
10090 Dierlijk eiwit of verwerkt dierlijk eiwit,
wanneer niet elders vermeld in de IDTF
Toevoeging van “Dierlijk eiwit” aan “productnaam”
Nieuwe classificatie van het reinigingsregime.
 Verboden

Achtergrondinformatie

Zoals gepubliceerd in de IDTF-nieuwsbrief van 7-2-2019 zijn sommige producten die onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 999/2001 vallen overgebracht naar de nieuwe productgroepen. Zo zijn alle verwerkte dierlijke eiwitten uit deze verordening nu ingedeeld onder IDTF-nr. 10046, 10119 of 10152.

Verwerkte dierlijke eiwitten die niet onder één van deze IDTF nummers vallen, zijn uiteraard verboden.