Download gebruikershandleiding

Er zijn verschillende wijzigingen overeengekomen voor de IDTF database door het International Committee for Road Transport (GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC en AMA). Deze wijzigingen zijn nu geïmplementeerd in de IDTF-database. Gelieve hieronder meer informatie te vinden over deze wijzigingen. Op vraag van bedrijven, worden producten en hun minimum reinigingsregime, zodra ze werden goedgekeurd binnen het ICRT, ingegeven in de IDTF databank. De datum waarop de wijziging werd ingegeven in de IDTF-databank wordt aangegeven onder ‘Publicatiedatum’. De datum waarop het reinigingsregime verplicht wordt aangeduid onder ‘Verplicht vanaf’’.

1. Nieuwe producten geclassificeerd in de IDTF-database

2. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database

3. Wijzigingen in reinigingsregime

4. Resultaten van de ICRT enquête

Om de dienstverlening verder te optimaliseren en om de IDTF-database blijvend te verbeteren in het belang van de gecertificeerde bedrijven, heeft de ICRT afgelopen december en januari een online enquête gehouden.

Meer dan 1500 respondenten namen deel aan de enquête, voornamelijk gecertificeerde bedrijven, certificatie-instellingen en consultants. Uit de gegevens blijkt dat de deelnemers bijna alle aspecten van de IDTF positief hebben beoordeeld:

  • 51% beoordeelde de presentatie van informatie over producten en reinigingsregimes op de IDTF-website als redelijk goed tot zeer goed
  • 50% beoordeelde ook het zoeken naar producten via het zoekveld op de IDTF-homepage positief.
  • 64% vond de presentatie van de zoekresultaten in ieder geval redelijk goed.
  • 82% beoordeelde de informatie in de ICRT-nieuwsbrief positief.
  • 89% ondervindt geen problemen in verband met de lijst met verschillen.

Een groot aantal deelnemers ondersteunt de suggestie om een zoekveld toe te voegen aan de productinformatie en in de weergave van de zoekresultaten.

57% heeft geen aparte IDTF-app nodig.

Hoewel de beoordelingen over het algemeen positief waren, toonde het onderzoek ook aan dat er mogelijkheid is voor verbetering van de gebruikerservaring: lay-out van de database, de zoekfunctie en de presentatie van de zoekresultaten. Met deze verbetervoorstellen wordt rekening gehouden bij de geplande vernieuwing van de database.