Download gebruikershandleiding

Er zijn verschillende wijzigingen overeengekomen voor de IDTF database door het International Committee for Road Transport (GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC en AMA). Deze wijzigingen zijn nu geïmplementeerd in de IDTF-database. Gelieve hieronder meer informatie te vinden over deze wijzigingen.  Op vraag van bedrijven, worden producten en hun minimum reinigingsregime, zodra ze werden goedgekeurd binnen het ICRT, ingegeven in de IDTF databank. De datum waarop de wijziging werd ingegeven in de IDTF-databank wordt aangegeven onder ‘Publicatiedatum’. De datum waarop het reinigingsregime verplicht wordt aangeduid onder ‘Verplicht vanaf’’.

1. Nieuwe producten geclassificeerd in de IDTF-database
2. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database

3. Nieuwe vrijstelling voor reinigingsregimes na het vervoer van Melassen en Glycerine

Voor sommige in de IDTF opgenomen producten is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk af te zien van de reiniging, indien producten die na elkaar worden vervoerd in hetzelfde IDTF-nr. zijn opgenomen. Deze vrijstelling is nu uitgebreid voor producten die zijn vermeld onder het volgende IDTF-nr.:

o  Nieuw IDTF Nr. 30699: Glycerine en lecithinen, van plantaardige oorsprong en geëtiketteerd als feed/ food/ pharma of als geschikt voor feed / food /
pharma
o  IDTF Nr. 30440: Vloeibare oliën, vetten, vetzuren, (veresterde) zure oliën, glycerine en lecithinen, van plantaardige oorsprong geëtiketteerd als food /feed / pharma of aangemerkt als geschikt voor food /  feed / pharma
o  IDTF Nr. 30433: Melassen, Vinassen en soortgelijke producten

Nu kan ook onder bepaalde voorwaarden worden afgezien van reiniging, niet alleen voor producten die onder hetzelfde IDTF-nummer zijn opgenomen, maar ook als de producten zijn opgenomen onder IDTF-nummer 30440, 30699 of 30433:

Voor het nieuwe IDTF Nr. 30699:
Glycerine en lecithinen, van plantaardige oorsprong en geëtiketteerd als feed/ food/ pharma of als geschikt voor feed/ food/ pharma, is de volgende vrijstelling van toepassing:

Reiniging na een transport van een in dit IDTF nr. opgenomen product is niet verplicht wanneer

 • De volgende lading behoort tot dit IDTF Nr,of
 • De volgende lading behoort tot het volgende IDTF Nr.:
Schemabeheerder Vrijstelling IDTF Nr.
AIC 30433, 30440
AMA 30433, 30440
EFISC-GTP 30433, 30440
GMP+ 30433, 30440
OVOCOM 30433*, 30440
Qualimat 30440, Vrijstelling voor 30433 is niet toegelaten
QS 30433, 30440

Opgelet, deze mogelijkheid is niet van toepassing op voor alle schemabeheerders.
* FCA gecertificeerde bedrijven dienen hun schemabeheerder OVOCOM bij toepassing van vrijstelling van het reinigingsregime te informeren.

Voor IDTF Nr. 30440:
Vloeibare oliën, vetten, vetzuren, (veresterde) zure oliën van plantaardige oorsprong en geëtiketteerd als feed/ food/ pharma of als geschikt voor feed/ food/ pharma Liquid oils, fats, fatty acids, (esterified) acid oils of vegetable origin and labelled as feed/ food/ pharma or as suitable for feed/ food/ pharma geldt de volgende vrijstelling:

 • De volgende lading behoort tot dit IDTF Nr,of
 • De volgende lading behoort tot het volgende IDTF Nr.:
Schemabeheerder Vrijstelling IDTF Nr.
Alle schemabeheerders 30699

Deze vrijstelling geldt voor alle schemabeheerders.

Voor IDTF Nr 30433
Melassen, Vinassen en soortgelijke producten geldt de volgende vrijstelling:

 • De volgende lading behoort tot dit IDTF nr., of
 • De volgende lading behoort tot het volgende IDTF nr.:
Schemabeheerder Vrijstelling IDTF Nr.
AIC 30699
AMA 30699
EFISC-GTP 30699
GMP+ 30699
OVOCOM* 30699
Qualimat Vrijstelling is niet toegelaten
QS 30699

Opgelet, deze mogelijkheid is niet van toepassing op voor alle schemabeheerders.
* FCA gecertificeerde bedrijven dienen hun schemabeheerder OVOCOM bij toepassing van vrijstelling van het reinigingsregime te informeren.

Belangrijk:
Om te kunnen afzien van reiniging na respectievelijk vóór het vervoer van deze producten, moet ook aan andere eisen worden voldaan:

 1. De bulktankwagen is goed geleegd;
 2. Deze vrijstelling van reiniging moet schriftelijk worden goedgekeurd door het bedrijf dat het product in ontvangst neemt. De opdrachtgever moet aan de vervoerder bevestigen dat de vrijstelling kan worden toegepast;
 3. Deze vrijstelling van reiniging mag niet leiden tot een verhoging van chemische, microbiologische en/of fysische risico’s voor vervoerde diervoeders en moet worden meegenomen in de risicobeoordeling van transportonderneming en gedocumenteerd;
 4. De tijd tussen de 2 volgende ladingen moet in de risicobeoordeling in aanmerking worden genomen.

De uitbreiding van de vrijstelling gaat met onmiddellijke ingang van kracht. De wijziging van IDTF-nr. voor Glycerine en lecithinen, van plantaardige oorsprong en geëtiketteerd als feed/ food/ pharma of als geschikt voor feed/ food/ pharma van 30440 in 30699 is verplicht vanaf 20.12.2021.

4. Gedeeltelijke opheffing van het voederverbod

De Europese Unie (EU) heeft met de Verordening (EU) nr. 2021/1372 het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten in diervoeder gedeeltelijk opgeheven.

Met ingang van 6 september 2021 zijn de volgende versoepelingen onder voorwaarden mogelijk:

 • verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van varkens en insecten mogen worden verwerkt in diervoeder voor pluimvee
 • verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van pluimvee en insecten mogen worden verwerkt in diervoeder voor varkens
 • gelatine en collageen afkomstig van herkauwers mogen worden verwerkt in diervoeder voor niet-herkauwers.

De aanpassing van deze wetgeving heeft bepaalde gevolgen voor de IDTF. Het ICRT bereidt de wijzigingen voor en streeft ernaar deze zo spoedig mogelijk uit te voeren. Vooruitlopend op deze wijzigingen mogen de bedrijven dierlijke eiwitten vervoeren in overeenstemming met de Richtlijn (EU) nr. 2021/1372 of in overeenstemming met hun nationale wetgeving indien deze strenger is dan de EU-wetgeving.

5. Disclaimer is aangepast

De volgende zin wordt aan de disclaimer toegevoegd om te benadrukken dat het reinigingsregime in de IDTF een minimaal reinigingsregime betreft. Soms kan een strenger reinigingsregime van toepassing zijn.

“Wanneer de wetgeving dit vereist of wanneer er sprake is van aanzienlijke gevaren voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu, kan echter een strenger schoonmaakregime van toepassing zijn.”

Indien u vragen heeft, gelieve contact op te nemen met uw certificatieschema.