Download gebruikershandleiding

De organisaties Qualimat, Ovocom, GMP+ International, QS, EFISC-GTP, AIC en AMA werken samen in een commissie van experts. De belangrijkste rol is het bewaken en classificeren van vervoerde producten met de reinigingsregimes. Het definieert het niveau van ‘het meest adequate’ minimale reinigingssysteem om de veiligheid te waarborgen van producten die bedoeld zijn voor diervoeder en die vervolgens worden vervoerd.

Strevend naar het waarborgen van de diervoederveiligheid in de diervoedersector, hebben deze 7 leden hun veiligheidseisen ten aanzien van  het  wegtransport van producten in bulk bestemd voor diervoeder geharmoniseerd.

Op deze manier zijn de minimum reinigingseisen van de verschillende certificatieschema’s verzameld op één plek, de IDTF, wat de werkzaamheden van ondernemingen die op een internationaal niveau opereren eenvoudiger maakt. Deze database wordt regelmatig bijgewerkt door het ICRT, dat het beheer ervan regelt.