Download gebruikershandleiding

Er zijn verschillende wijzigingen overeengekomen voor de IDTF database door het International Committee for Road Transport (GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC en AMA). Deze wijzigingen zijn nu geïmplementeerd in de IDTF-database. Meer informatie over de wijzigingen vind je hieronder.

Onder 4. en 5. vind je meer gedetailleerde informatie over de wijzigingen die al in oktober 2023 zijn doorgevoerd (zie nieuwsbrief 2/2023).

Op vraag van bedrijven, worden producten en hun minimum reinigingsregime, zodra ze werden goedgekeurd binnen het ICRT, ingegeven in de IDTF-database. De datum waarop de wijziging zijn ingevoerd wordt aangegeven onder ‘publicatiedatum’. De datum waarop het reinigingsregime verplicht wordt is aangegeven onder ‘verplicht vanaf’.

  1. Nieuwe producten geclassificeerd in de IDTF-database
  2. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database
  3. Andere wijzigingen
    In de IDTF-nummers 30524, 30533 en 30534 wordt nu verwezen naar een Eftco Cleaning Document (ECD) in plaats van een European Cleaning Document.
  4. Aanvullingen op de laatste nieuwsbrief (2/2023) – Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-databank
  5. Aanvullingen op de laatste nieuwsbrief (2/2023) – Wijzigingen in reinigingsregime